Bezbednost od samog početka – dobro došli u SBK!

Savršeno zdravstveno osiguranje za Vas.

Duga tradicionalna vrednost zdravstvenog osiguranja Siemens Betriebskrankenkasse (SBK) je da stoji na raspolaganju drugim licima. Pre više od 100 godina ovo osiguravajuće društvo je osnovano za radnike firme Siemens i danas opslužuje preko milion osiguranika. U međuvremenu naša klijentela ne obuhvata samo lica koja pripadaju Siemensu, već i zaposlene u drugim preduzećima te samostalne preduzetnike i studente. 

Zahvaljujući našem dugogodišnjem iskustvu stečenom putem Siemensovih lokacija širom sveta, naši klijenti imaju koristi od izraženog međunarodnog karaktera osiguravajućeg društva SBK. Zbog toga za mnoga lica, koja dolaze u Nemačku zbog posla ili obrazovanja, predstavljamo modernog i atraktivnog partnera vezano za temu zdravlje.

Mnogo dodatnih usluga, snažan servis.

Sasvim u skladu s našim motom "Snažna usluga. Potpuno lično." uvek u središte naše pažnje stavljamo dobrobit naših članova. To konkretno znači: Profitirate od brojnih usluga, koje prevazilaze zakonski okvir – na primer, zbog Vaše optimalne zaštite preuzimamo najveći deo troškova kod većine vakcinacija za putovanje u inostranstvo a možete koristiti i određene alternativne medicinske tretmane ili specijalne preventivne preglede. 

Kod nas možete uživati u ličnom servisu, koji je verovatno jedinstven u celoj Nemačkoj. Od dana Vašeg prijavljivanja kod SBK uz sebe imate ličnog savetnika, koji se angažuje i koji pronalazi najbolja rešenja za Vas. Bez obzira kakva pitanja imate: Vaš savetnik će brzo i kompetentno da odgovori na njih. To važi podjednako i za Vašeg supružnika kao i za Vašu decu. 

Uvek za Vas na rasplaganju.

Kao član osiguranja SBK možete da računate na visoki nivo bezbednosti. To s jedne strane proističe iz naše finansijske snage, a s druge strane iz 100 poslovnica sa preko 1.500 zaposlenih – sve kako biste se uvek i svugde mogli da oslonite na brzu pomoć.

Donesite najbolju odluku za Vas i za Vašu porodicu – učlanite se u SBK. Radujemo se da Vas primimo u članstvo! 

 

Ne vladate najbolje nemačkim jezikom? Naš tim koji vladaengleskim jezikomje po potrebi uvek za Vas na raspolaganju.